Smartlog v3 » alkoholmisbrug - Alkoholbehandling - Alkoholafvænning
Opret egen blog | Næste blog »

Er du Tom Cruise top gun?

16. Jul 2012 16:04, alkoholmisbrug

Har du hvad det kræver at være en Top Gun

Hvis ja, er du kommet til det rette sted Det store kæmpe udvalg af Herre & Dame TopGun kostumer er et meget populært, hvis du ønsker at være den næste Maverick fra filmen ”Top Gun” fra 1980´er.

Således kan du være den næste mandlige pilot eller kvindelige pilot som bliver festens midtpunkt.

Hvis du ikke ønsker at ligne Maverick så kan du også finde inspiration til Goose top gun kostume. Topgun kostumen kan bruges både til halloween, fastelavn, sidste skoledag udklædning og meget andet.

 

Kendte varenumre i hvidevarebranchen

11. Apr 2012 01:30, alkoholmisbrug

Hvad end man sælger Bosh, Siemens, SMEG eller andre former for hårde hvidevarer så gemmer der altid et vare nummer omkring produktet.

 Der er ligegyldig om det er et køleskab, komfur, gaskomfur, opvaskemaskine så har de alle et varenummer. Typisk er det for at finde de bedste tilbud, priser eller fordi vi elsker når det er billig hvidevare. Derfor søger vi ofte på varemumre.

 

voss eli83720hv

tk76k573

eli83721rf

voss dik4481-fr 

wm16s871dn 

gorenje ect680ac 

aeg l16850a3

gorenje dvg8545xax

hg1751gs 

Alkoholproblemerne skal klares med rådgivning -

28. Oct 2008 13:49, alkoholmisbrug

Mange som har problemer med alkohol glemmer at der skal prof alkoholrådgivning til før det virkelig hjælper. Mange får tilbageslag fordi de blot fulgte en minnesotabehandling uden opfølgning. Der skal selvfølgelig god rådgivning til, men hele ens indstilling skal være positiv og udadvendt. Det nytter ikke noget, at tro at ens alkoholproblem forsvinder af sig selv.

At tage en minnesotakur kan være en dyr affære. Alkoholisme er en alvorlig sygdom som desværre betyder mange dødsfald hvert år. En minnesota behandling hjælper dog i langt de fleste tilfælde, så man kan komme ud af sit alkoholmisbrug .

Men det er nemmere sagt end gjort.

alkoholbehandling


Gulvafhøvling københavn

27. Sep 2008 23:31, alkoholmisbrug

I Birkerød kan du nemt finde en gulvafhøvler, som kan hjælpe dig med lave gulvafhøvling. 

 Du kan nemt få et tilbud her i Birkerød ved bare at udfylde formularen og så få et godt tilbud. Udfyld dine behov og får en god pris inden 2 dage direkte på din mail

 .. gulvafhøvling i københavn

Ser du problemet - alkoholproblemet?

11. Jun 2008 17:20, alkoholmisbrug

Hvordan kan anskueliggøre at nogen har et alkoholproblem ?

Svaret kan afhænge af tilhørsskaren men her er fire spørgsmål der kan hjælpe dig finde ud om du eller en pårørende med et alkoholmisbrug:

  1. Har du nogensinde følt du burde skære ned på din alkoholisme ?
  2. Har mennesker kritiseret din alkoholforbrug?
  3. Har du nogensinde følt dig dårlig eller skyldig og tænkt på alkohol behandling ?
  4. Har du nogensinde måtte drikke som det første om morgenen for at stabilisere din nerver eller at blive befriet for tømmermænd?

Et "ja" svar kan betyde at du har alkoholproblemer . Mere end et "ja" svarer til at det er nærliggende at et problem eksisterer. Hvis du mener at du eller nogen du kender kunne have et alkoholproblem, er det vigtigt at se en læge eller anden sundhedsorgan som alkoholrådgivning - det kan også skyldes andre problemer som ludomani .

Det kan hjælpe dig til at afgøre om en spiritusproblem eksisterer og derefter planlægger den bedste fremgangsmåde - en fremgangsmåde som oftest vil være en minnesotakur .

Hvordan kan jeg stoppe alkoholmisbruget?

27. Apr 2008 02:40, alkoholmisbrug

Q: Hvordan kan jeg få ham til at stoppe sit drikkeri? Hvilken mulighed har jeg for at vise ham, at han har et alkoholproblem.

Svar: Næste alle spørger om dette. Drukkenbolten har sædvanligvis krydset over fra lejlighedsvis alkoholmisbrug til alkoholafhængigehed

I anden tekst de fortsætter at drikke trods åbenlyse problemer forårsaget af deres at drikke. Personlige, sociale og måske legale problemer der ville bevirke nogen rimelig person for at konkludere at deres drikkende vaner burde være begrænsede eller eliminerede, ikke synes at have meget virkning på dem som er alkohol afhængige, i det mindste ikke i den lange løbetur.

Grunden til dette er alkoholafhængighed bliver næsten altid ved. Derfor skal man gå i behandling f.eks. dagsbehandling. Nedenfor nogle forskellige links til et super sted.


- Alkohol behandling
- Alkoholafhængig
- Alkoholafhængighed
- Alkoholafvænning
- Alkoholbehandling
- Alkoholiker
- Alkoholikere
- Alkoholisme
- Alkoholmisbrug
- Alkoholproblem
- Alkoholproblemer
- Alkoholrådgivning
- Behandling Alkohol
- Ludomani
- Minnesotabehandling
- Minnesota behandling
- Minnesotakur

Alkohol behandling: minnesotabehandling = alkoholbehandling

29. Nov 2007 02:43, alkoholmisbrug

Alkohol behandling

Behandlinger for alkoholisme er aldeles varierede for der er flerdobbelte perspektiver for forholdet selv. Disse hvem der tilnærmer alkoholisme som et medicinsk forhold eller sygdom anbefaler at differere behandlinger end, eksempelvis, disse som tilnærmer forholdet som et af socialt valgs.

De fleste behandlinger fokuserer på det at hjælpe mennesker sløjfer deres alkoholindtag, fulgte op med liv det at indøve and/or social støtte i orden at hjælpe dem modstå en retur til alkoholbrug. Siden alkoholisme involverer flerdobbelte faktorer which opfordrer en person for at være fortsat drikkende, skal de alt blive tiltalt i orden at vellykket forhindre et tilbagefald. Eksempel af denne slags behandling er afgiftning fulgt af en supportive

terapierkombination, tilslutning ved selvhjælpsgrupper, og igangværende udvikling af det at klare sig mekanismer. Behandlingsfællesskabet for alkoholisme støtter typisk en afholdenhed-based nul tolerance tilnærm; men, er der nogle som fremmer en fortræd-nedsættelseskomme tillige

Flere får tager i mod nogle af de populære behandlingsformer såsom

minnesotabehandling

Minnesotakur

Ludomani - hvad er ludomani - Behandling af ludumani

16. Feb 2007 23:04, alkoholmisbrug

 

Ludomani

Ludomani er nu blevet officielt anerkendt som en afhængighedslidelse på linie med alkoholisme og narkomani. Det vil sige, at der nu er en forståelse for, at når man først har udviklet ludomani, så er spil blevet en tvangspræget adfærd, og at vedkommende ikke evner at reducere og kontrollere sit spil, uanset hvor meget han el. hun måtte ønske det. Al afhængighed er karakteriseret ved, at viljestyrke og beslutsomhed ikke er tilstrækkelige ressourcer til at bryde den onde cirkel, og derfor er det så vigtigt, at spilafhængige kan få professionel hjælp til at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at bryde afhængigheden.

En central del ved behandling er den præventive og forebyggende indsats. Center for Ludomani medvirker med oplæg, foredrag og undervisning til samarbejdsrelationer, skoler og videregående uddannelsesinstitutioner foruden centret fortløbende deltager i den aktuelle samfundsdebat omkring spil og ludomani. Center for Ludomani samarbejder bl.a. med Medierådet, børn & Unge, Børns Vilkår, Learning Lab Danmark samt medvirker og forestår ved undervisningsfilm og bøger.

Ludomani kan behandles her

Ved lovens tilblivelse var der fokus på problemerne med ludomani. Det blev fastlagt, at der skulle betales 1 pct. af bruttospilleindtægten til behandling af og forskning i ludomani. Beløbet udgjorde i 2002 og 2003 hhv. 12 og 16 mio. kr. 2/3 af midlerne skal anvendes til behandling af ludomani og 1/3 til forskning i ludomani. Førstnævnte fordeles af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, mens sidstnævnte fordeles af Forskningsstyrelsen (Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd) under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Ludomani kan karakteriseres som hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og fa­miliemæssige værdier og forpligtelser. Der er med andre ord tale om en afhængighed, der ikke kun berører den enkelte spillers eget liv og livskvalitet. Kon­takten og nærværet til familie, kolleger, venner og bekendte står ligeledes på spil. Endvidere er der det økonomiske aspekt, når forbruget af spil bliver for stort.

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at der ikke findes nogen egentlig undersøgelse over omfanget af ludomani i Danmark. Samtidig er Sundhedsstyrelsen ikke vidende om en dokumenteret sammenhæng mellem kontantspillet på spilleautomater og omfanget af ludomani.

Spillemyndigheden anser det som en væsentlig ulempe i vurderingen af ludomaniens udbredelse, at en sådan videnskablig undersøgelse ikke findes.

Erfaringer fra Center for Ludomani viser, at 8 ud af 10 personer, de behandler for ludomani, har spil på spilleautomater, som deres foretrukne spilaktivitet.

Vedrørende udenlandske undersøgelser om ludomani skal det bemærkes, at spillemarkederne ikke altid er helt sammenlignelige med det danske. Bl.a. har mange spilleautomater i udlandet mulighed for et større indskud og en større udbetaling. Automaterne er således mere 'aggressive' end de danske.

Det er væsentligt, at der til stadighed er fokus på problemerne med ludomani og at der bliver gjort en indsats for, at det ikke udvikles yderligere. I tilknytning til anvendelsen af midlerne, jf. nedenfor i afsnit 7.1. og 7.2., har Spillemyndig­heden, Dansk Automat Brancheforening og Center for Ludomani i Odense indledt et samarbejde, for bl.a. at belyse hvilke forhold i spillemiljøet, der kan give anledning til ludomani.

Samarbejdet betyder, at der hele tiden er fokus på området og de respektive parter får mulighed for, at udveksle synspunkter.

Samarbejdet har indtil videre bla. udmøntet sig i en mærkat, der kan sættes på den enkelte spilleautomat. Mærkaten skal advare mod faren ved overdrevet spilforbrug. Det bør overvejes, om en mærkat skal være lovpligtig.

I og med, at antallet af lovlige spilleautomater er vokset, er spilleautomatmarkedet blevet mere synligt. Denne synlighed gør, at opmærksomheden omkring ludomani er blevet forøget. Samtidig betyder synligheden også, at det bør overvejes om oplysninger mod faren ved ludomani skal forstærkes, jf. også afsnit 9.

Eksempelvis kunne Spillemyndigheden i samarbejde med de relevante offentlige myndigheder udarbejde informationsmateriale, der skulle være tilgængelig på spillestederne. Samtidig bør der laves en egentlig undersøgelse af, hvor stort et omfang ludomanien har i Danmark. Dermed ville man få en undersøgelse, der tager udgangspunkt i spilsammensætningen på det danske spillemarked.

Ved belysning af ludomaniproblematikken kan det også være relevant, at se på markedsføring af spillet og spilleautomatens indretning, herunder spilhastighed, antal muligheder for topgevinst, fast kontra variabel tilbagebetalingsprocent mv.

7.1. Behandling af ludomani

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2002 fordelt ca. 9 mio. kr. (inkl. beløb fra 2001) til behandling af ludomaner og ca. 11 mio. kr. i 2003, jf. tabel 9. Beløbene fra 2002 og 2003 anvendes i hhv. 2003 og 2004.

Midlerne til Ringgårdens Forsknings- og Formidlingsafdeling er til brug for en fælles effektvurdering af behandling på hhv. Center for Ludomani og Frederiksberg Centeret. Effektvurdering skal udmøntes i en rapport.

Tabel 9. Midler til behandling af ludomani
2002 2003
Ca. mio. kr.
Center for Ludomani 7,6 8,7
Frederiksberg Centeret 1,4 1,9
Ringgårdens Forsknings- og Formidlingsafdeling - 0,2
I alt 9,0 10,8

7.2. Forskning i ludomani

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd har i 2001 og 2003 gennemført udbud, hvor der er blevet fordelt i alt ca. 8,2 mio. kr., jf. tabel 10. Næste udbud forventes i 2005.

Se mere om ludomani her

7.2. Forskning i ludomani

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd har i 2001 og 2003 gennemført udbud, hvor der er blevet fordelt i alt ca. 8,2 mio. kr., jf. tabel 10. Næste udbud forventes i 2005.

Se mere om ludomani her

7.2. Forskning i ludomani

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd har i 2001 og 2003 gennemført udbud, hvor der er blevet fordelt i alt ca. 8,2 mio. kr., jf. tabel 10. Næste udbud forventes i 2005.

Se mere om ludomani her

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2002 fordelt ca. 9 mio. kr. (inkl. beløb fra 2001) til behandling af ludomaner og ca. 11 mio. kr. i 2003, jf. tabel 9. Beløbene fra 2002 og 2003 anvendes i hhv. 2003 og 2004.

Midlerne til Ringgårdens Forsknings- og Formidlingsafdeling er til brug for en fælles effektvurdering af behandling på hhv. Center for Ludomani og Frederiksberg Centeret. Effektvurdering skal udmøntes i en rapport.

Tabel 9. Midler til behandling af ludomani
2002 2003
Ca. mio. kr.
Center for Ludomani 7,6 8,7
Frederiksberg Centeret 1,4 1,9
Ringgårdens Forsknings- og Formidlingsafdeling - 0,2
I alt 9,0 10,8

7.2. Forskning i ludomani

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd har i 2001 og 2003 gennemført udbud, hvor der er blevet fordelt i alt ca. 8,2 mio. kr., jf. tabel 10. Næste udbud forventes i 2005.

Se mere om ludomani her

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd har i 2001 og 2003 gennemført udbud, hvor der er blevet fordelt i alt ca. 8,2 mio. kr., jf. tabel 10. Næste udbud forventes i 2005.

Se mere om ludomani her

behandling af ludomani

Alkoholmisbrug hvad er Alkoholmisbrug

16. Feb 2007 22:32, alkoholmisbrug

Hvad er alkoholmisbrug?

at ud af de cirka 200.000 personer i Danmark, som har et behandlingskrævende alkoholmisbrug, kommer cirka 17.000 i behandling årligt. behandling af alkoholmisbrug

Ambulant behandling
Den ambulante behandling er dels samtaler på individuelt niveau og gruppeniveau, dels medicinsk støtte i form af Antabus- og abstinensbehandling. Dagbehandling er ligeledes en del af tilbudet, hvor både offentlige og private institutioner er udbydere.
Ambulant behandling for alkoholmisbrug

Døgnbehandling
Døgnbehandling på alkoholområdet forestås overvejende af private organisationer, hvor det offentlige har indgået driftsoverenskomst i større eller mindre grad. Der er desuden en række private institutioner, som også udbyder alkoholbehandling.


Visitation
Visitationen til alle behandlingsinstitutionerne sker via amterne og - i et vist omfang - primærkommunerne i de tilfælde, hvor kommunerne har fået overgivet kompetence fra amterne til at visitere til behandling og yde behandling.


Afrusning

Afrusningen af den enkelte kan ske på forskellig vis. Det kan ske på psykiatrisk eller somatisk sygehus, eller der kan ske ambulant afrusning via egen læge eller amtets behandlingsinstitution.


Herberger og væresteder
Herberger og væresteder drives af amterne eller private/frivillige organisationer som Blå Kors, KFUM og Kirkens Korshær, som har driftsoverenskomst med amter og kommuner.

abstinenser alkohol	afvænning alkohol	afvænning alkoholproblemer	afvænning spiritus	afvænning sprit	Alkohol Afvænning	alkohol behandling	alkohol behandlinger	Alkoholafvænning	Alkoholbehandling	Alkoholbehandling Århus	Alkoholiker	Alkoholikere	Alkoholisme	Alkoholmisbrug	Alkoholmisbrug behandling	Alkoholproblemer	alkoholproblemer afvænning	alkoholproblemer behandling	alkoholproblemer behandlinger	alkoholproblemer stop	Alkoholrådgivning	Ambulant behandling Århus	behandling alkohol	Behandling alkoholmisbrug	behandling alkoholproblemer	behandling spiritus	behandling sprit	behandlinger alkohol	behandlinger alkoholproblemer	behandlinger spiritus	behandlinger sprit	Dagbehandling alkoholmisbrug	Dagbehandling Århus	drikke for meget	drikke formeget	drikker for meget	drikker formeget	for meget alkohol	formeget alkohol	formeget drikke	Minnesota Behandling	Minnesotabehandling	Minnesotakur	spiritus afvænning	spiritus behandling	spiritus behandlinger	sprit afvænning	sprit behandling	sprit behandlinger	stop abstinenser alkohol	stop alkohol abstinenser	stop alkohol afhængige	stop alkohol afhængighed	stop alkohol misbrug	stop alkoholafhængige	stop alkoholafhængighed	stop alkoholmisbrug	stop alkoholproblemer	Århus alkoholbehandling


Del af alkoholbehandlingen
Herbergerne indgår som en vigtig del af alkoholbehandlingen, idet flere af alkoholmisbrugerne har svært ved at være i egen bolig i tiden efter afrusning. På herbergerne kan der gives en støtte til den enkelte på det personlige og det sociale plan.

Læs mere om alkoholmisbrug http://da.wikipedia.org/wiki/Alkoholmisbrug

Arkiv